loading

FAQ

Hoe kunnen we u helpen?

legalcopy is de spin-off gespecialiseerd in juridische vertalingen van Novasys. In deze hoedanigheid stellen we bijna dertig jaar ervaring ten dienste van uw bedrijf om al uw juridische teksten te vertalen vanuit het Nederlands of Engels naar het Frans. Of het nu gaat om bedrijfsstatuten, juridische of notariële akten, contracten, conventies, aandeelhoudersovereenkomsten, arbeids- en huishoudelijke reglementen, collectieve arbeidsovereenkomsten, formele informatie, rapporten, jaarrekeningen of gereglementeerde informatie, u vindt in ons steeds de perfecte bondgenoot om uw teksten naar het Frans te vertalen.

Wij zullen nooit van een blanco blad vertrekken, zoals uw juristen en advocaten wel doen. Aarzel daarentegen niet om ons te vragen uw juridische teksten in het Nederlands of Engels naar het Frans te vertalen, want dat doen we feilloos.

Onze activiteiten beperken zich tot de B2B-sfeer (ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht enz). Teksten zoals akten van de burgerlijke stand, huwelijks- en geboorteakten enz. vertalen we dus niet.

Ja. Bij ons zit u ook goed voor de vertaling van uw jaarrekeningen en uw bestuursverslagen. We hanteren de correcte Belgische boekhoudkundige termen.

Nee. Dat is iets voor uw advocaten. We kunnen u wel enkele lokale nuances voorstellen, die u aan uw juridische experts kunt voorleggens.

Nee. We beperken ons tot wat we het beste kunnen. Alleen zo kunnen we u de beste resultaten bieden. Onze experts in rechten beheersen de fijngevoeligheid van de Franse juridische taal... en dat is al moeilijk genoeg!

Beeld u enkele klassieke scenario's in...

 • U neemt deel aan een openbare aanbesteding waarvoor u een Franstalige versie van uw statuten moet kunnen voorleggen…
 • U neemt iemand in dienst die alleen het Frans machtig is en die een Franstalige versie van zijn arbeidsovereenkomst wilt…
 • Er zetelen Franstaligen in uw overlegorganen (OR en CPBW). Hoe houdt u ze op de hoogte van de beslissingen die genomen worden?
 • U moet een privacy- en cookiebeleid op uw website plaatsen, in overeenstemming met de GDPR...
 • U moet een bestuurs- of duurzaamheidsverslag publiceren. Hoe voldoet u aan uw wettelijke reclameverplichtingen?
 • Uw syndicus publiceert een huishoudelijk reglement. Hoe moeten de Franstalige eigenaars begrijpen wat in dat document staat?
 • U moet een deskundigenrapport overmaken aan een Franstalige verzekeraar. Hoe beschermt u uzelf tegen allerhande risico's?
 • U elektrificeert uw wagenpark. Hoe stelt u een heldere car policy op voor uw Franstalige collega's?
 • U exporteert naar Frankrijk en een nieuwe klant vraagt een Franstalige versie van uw algemene voorwaarden…

 • Er zijn onnoemelijk veel situaties waar onze gespecialiseerde copywriters en vertalers een cruciale rol van betekenis kunnen spelen om uw business verder van de grond te krijgen.

  Hoe werken jullie?

  Een eerste team buigt zich over de feitelijke vertaling van uw juridische tekst. Deze gespecialiseerde vertalers steunen op hun ervaring, hun terminologielijsten en een groot aantal referentiedocumenten om u een onberispelijke vertaling te bezorgen. Een kwaliteitscontroleur controleert vervolgens of uw instructies werden opgevolgd en of de juridische termen correct worden gebruikt. Een copywriter laat de tekst een laatste keer door zijn handen gaan: hij waakt over de samenhang, verwijdert tikfouten en bezorgt u een gebruiksklare tekst. Zo gaan er drie paar kritische ogen over uw Franse tekst voor dezelfde prijs die u zou betalen aan een freelancer, die in z'n eentje achter zijn bureau zit...

  Geen probleem... Wij beschikken over krachtige OCR-tools waardoor wij ook pdf-bestanden aanvaarden, scans van het Belgisch Staatsblad en zelfs papieren versies voor zeer oude documenten. Dateren uw statuten uit de jaren '70? Wij kunnen u helpen!

  AI kan u zeker helpen om snel eenvoudige tekstjes zonder noemenswaardige juridische impact te vertalen... Maar, eerlijk: zou u er écht een contract door laten vertalen? Een bestuursverslag? Een privacyverklaring? Als het gaat om documenten die uw bedrijf binden of die zelfs uw aansprakelijkheid op het spel zetten, is het van cruciaal belang dat u menselijke vertalers inschakelt die ervoor zorgen dat uw Franse tekst over de hele lijn aansluit op de oorspronkelijke tekst die door uw juristen in het Nederlands of Engels is opgesteld. Bovendien geven wij dertig dagen garantie op al onze teksten. Op die manier hebben uw advocaten voldoende tijd om onze vertaling te valideren en uw juridische documenten waterdicht te maken. Een robot zou u nooit dezelfde gemoedsrust kunnen geven.

  In principe niet, nee. Dat is logisch: uw bronteksten zijn al goedgekeurd door uw juristen, wat de rechtszekerheid ervan garandeert. Wij overleggen steeds met u in de zeldzame gevallen dat er twijfels zouden rijzen.

  Wij leveren standaard in de bestandsindeling Word 2017, zodat u uw teksten indien nodig achteraf kunt bewerken. Onze uitgebreide waaier aan softwaretoepassingen maakt het echter mogelijk om uw teksten in de meest uiteenlopende indelingen te leveren.

  Wilt u een beroep doen op onze diensten? Fluitje van een cent! Bekijk onze tarieven, neem contact op met ons en stuur ons de originele Engelse of Nederlandse tekst. Wij maken een persoonlijke offerte op en u beslist of u met ons in zee gaat. Als u akkoord gaat met onze offerte vragen wij u ook ons uw facturatiegegevens te bezorgen. U ontvangt onze digitale factuur, te betalen binnen 30 dagen, na levering van de vertaling. Wij behouden ons het recht voor om, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een voorschot van u te vragen.